Geberit Pluvia
System podciśnieniowego odwadniania dachów

Opis systemu.

W tradycyjnym sposobie odwodnienia dachów wody opadowe odprowadzane są tylko częściowo wypełnionymi przewodami do kanalizacji.

Według normy wypełnienie przewodów wodą w obrębie budynku powinno wynosić maksymalnie h/d= 0,7 ponieważ wtedy mamy zagwarantowane pełne napowietrzenie i odpowietrzenie przewodów rurowych.

 
Rys. 1 Porównanie tradycyjnego systemu odwadniania z systemem Pluvia Geberit.

W przypadku systemu odprowadzającego wodę z dachów Geberit Pluvia dąźy się do tego aby przewody rurowe odprowadzające wodę™były całkowicie wypełnione wodą…h/d= 1 co powoduje z kolei samozasysanie w wyniku wytworzenia się podciśnienia. Całkowite napełnienie uzyskuje się dzięki specjalnemu wpustowi dachowemu Pluvia i wyrównaniu hydraulicznemu instalacji . Energia potrzebna do wytworzenia podciśnienia uzyskiwana jest w wyniku różnicy wysokości wpustu dachowego i punktu przejęcia do układu odprowadzającego wodę o swobodnym zwierciadle wody.

W następstwie całkowitego wypełnienia przewodów w górnym końcu pionu wytwarza się podciśnienie. Podciśnienie to można następne wykorzystać w dalej położonych poziomych przewodach.

Zalety systemu Gebert Pluvia.

  • mniejsza ilość‡przewodów znajdujących się pod ziemią , mniejsza liczba połączeń z kanałami i zmniejszenie ilości robót ziemnych.
  • mniejsze średnice przewodów o około ½ DN w stosunku do tradycyjnego systemu.
  • niewymagane spadki, co stwarza większe możliwości dowolnego prowadzenia przewodów.
  • lepsze wykorzystanie powierzchni pomieszczeń„wewnętrznych budynku na skutek znacznego zmniejszenia liczby pionów kanalizacji deszczowej.
  • rury i kształtki Gebert HDPE zapewniają szczelność i trwałość‡ układu pracującego w warunkach podciśnienia
  • samooczyszczanie się przewodów rurowych ze względu na dużą… prędkość‡ przepływu wody.


Rys. 3 Przykładowe zastosowanie systemu Pluvia Gebert dla dachu z blachy trapezowej

F- punkty stałe

Przykład inwestycji.

Wykonanie odwodnienia dachu w systemie podciśnieniowym na obiekcie Federal Mogul w Gorzycach. Powierzchnia dachu ≈ 36 000 m². Montaż instalacji to m.in.: 240 szt wpustów ogrzewanych, 4800 mb rur o średnicach od Ø 40 do Ø 250, profilacja koryt spływowych do spustów - 5500 mb. Ze względu na dużą powierzchnię dachu z której ma być odebrana woda opadowa jest to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów odwodnienia podciśnieniowego.  Nadmienić trzeba, że wszystkie prace wykonano na czynnym obiekcie bez zakłucenia procesu produkcyjnego.

 
Fot.1 Prace montażowe systemu Pluvia GeberitFot.2 Zgrzewanie kształtek systemu Pluvia Geberit